TOP
วัดที่นิยมจัดงานฯ-วัดตรีทศเทพ
08/03/2022

อุทิศบุญ ร้านพวงหรีดกระดาษออนไลน์ที่มีบริการจัดส่งฟรี ครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล มีพวงหรีดกระดาษสวยๆให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ที่มีการออกแบบสวยงามเหมือนดอกไม้จริง ในราคาที่คุ้มค่า การสั่งซื้อพวงหรีดกับเรานอกจากการนำไปไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์แล้ว รายได้ส่วนหนึ่งทางร้านจะนำไปบริจาคให้แก่องค์กรการกุศลต่อไปอีกด้วย การสั่งซื้อพวงหรีดกับเรา จึงเสมือนได้ทำบุญไปในตัวอีกช่องทางหนึ่ง 

นอกจากนี้ทางร้านยังเข้าใจลูกค้าเป็นอย่างดี เราจึงคำนึงถึงการบริการอย่างครบครัน ทั้งจัดส่งพวงหรีดถึงหน้าพิธี การออกใบกำกับภาษี และการออกใบอนุโมทนาสำหรับการลดหย่อนภาษี ฯลฯ 

ช่องทางการสั่งพวงหรีด

 0959455999 |   contact@uthitboon.com |   @uthitboon

วัดตรีทศเทพ

วัดตรีทศเทพ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหารสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สร้างขึ้นปีใดไม่ปรากฏหลักฐาน ทราบเพียงว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร ได้บริจาคทรัพย์และกำหนดเขตไว้จะสร้างวัด แต่ไม่ทันได้เริ่มก่อสร้างก็สิ้นพระชนม์ลงเสียก่อน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส จึงทรงรับทำการก่อสร้างวัดต่อมา จนขุดคูวัด สร้างกุฏิ ศาลา โรงฉัน เป็นต้นแล้วเสร็จ แต่ยังไม่ทันได้สร้างวิหาร อุโบสถ และศาลาการเปรียญ ก็สิ้นพระชนม์ลงอีก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรมรับมาดำเนินการเอง โดยโปรดเกล้าฯ ให้พระยาราชสงครามเป็นผู้อำนวยการสร้างจนแล้วเสร็จในปีมะโรง พ.ศ. 2410 และพระราชทานนามว่าวัดตรีทศเทพ แปลว่าวัดของเทพผู้ชายสามองค์ (ตรี (สาม) + ทศ (ผู้ชาย) + เทพ)

ที่ตั้ง  แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ประเภท พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร นิกาย เถรวาท ธรรมยุติกนิกาย

พระพุทธรูปสำคัญ พระพุทธนวราชบพิตร รถไฟใต้ดิน


การเดินทางไปยังวัดตรีทศเทพ

รถไฟใต้ดิน สายเฉลิมรัชมงคล MRT สายสีน้ำเงิน

รถบัส 12 (ปอ.), 3,49,516 (ปอ.), 64


บทความอื่นๆที่น่าสนใจ
ทำไมต้องเป็นพวงหรีดอุทิศบุญ

สำรวจแนวทางการบริจาคเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

พวงหรีดและสาเหตุของการสร้างที่แสนซึ้ง

วัดในกรุงเทพฯ ที่นิยมเป็นสถานที่จัดงานณาปนกิจ