TOP
วัดที่นิยมจัดงานฯ-วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร
03/04/2022

อุทิศบุญ ร้านพวงหรีดกระดาษออนไลน์ที่มีบริการจัดส่งฟรี ครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล มีพวงหรีดกระดาษสวยๆให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ที่มีการออกแบบสวยงามเหมือนดอกไม้จริง ในราคาที่คุ้มค่า การสั่งซื้อพวงหรีดกับเรานอกจากการนำไปไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์แล้ว รายได้ส่วนหนึ่งทางร้านจะนำไปบริจาคให้แก่องค์กรการกุศลต่อไปอีกด้วย การสั่งซื้อพวงหรีดกับเรา จึงเสมือนได้ทำบุญไปในตัวอีกช่องทางหนึ่ง 

นอกจากนี้ทางร้านยังเข้าใจลูกค้าเป็นอย่างดี เราจึงคำนึงถึงการบริการอย่างครบครัน ทั้งจัดส่งพวงหรีดถึงหน้าพิธี การออกใบกำกับภาษี และการออกใบอนุโมทนาสำหรับการลดหย่อนภาษี ฯลฯ 

ช่องทางการสั่งพวงหรีด

 0959455999 |   contact@uthitboon.com |   @uthitboon

วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ไม่มีหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนสมัยสุโขทัย และเป็นพระอารามหลวงมาแต่เดิม เพราะได้พบหลักฐานศิลาจารึกสุโขทัยมีความว่า พ่อขุนศรีนาวนำถมทรงสร้างพระทันตธาตุสุคนธเจดีย์ 

ส่วนในพงศาวดารเหนือกล่าวไว้ว่า " ในราวพุทธศักราช ๑๙๐๐ พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก (พระมหาธรรมราชาลิไท) ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ครองกรุงสุโขทัย ทรงมีศรัทธาเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังได้ทรงศึกษาพระไตรปิฎกและคัมภีร์ศาสนาอื่น ๆ จนช่ำชองแตกฉาน หาผู้ใดเสมอเหมือนได้ยาก พระองค์ได้ทรงสร้างวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ในฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่าน มีพระปรางค์อยู่กลาง มีพระวิหาร ๔ ทิศ มีพระระเบียง ๒ ชั้นและทรงรับสั่งให้ปั้นหุ่นหล่อพระพุทธรูปขึ้น ๓ องค์ เพื่อประดิษฐานเป็นพระประธานในพระวิหารทั้ง ๓ หลัง"

ต่อมาเมื่อ ปี พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯให้ยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร เมื่อ พ.ศ. 2458 ปัจจุบันจึงมีชื่อเต็มว่า วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร


ที่ตั้ง 92/3 ถนนพุทธบูชา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

ประเภท พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร

นิกาย เถรวาท มหานิกาย

พระประธาน พระพุทธชินราช

พระพุทธรูปสำคัญ พระพุทธชินสีห์, พระศรีศาสดา, พระอัฏฐารส, พระเหลือ


การเดินทางไปยังวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร

รถไฟใต้ดิน: สายสุขุมวิท SUKHUMVIT LINE

รถบัส: 114, 150 (ปอ.) (AC), 520 (ปอ.) (AC), 543ก (ปอ.) (AC), 95ก


บทความอื่นๆที่น่าสนใจ
ทำไมต้องเป็นพวงหรีดอุทิศบุญ

สำรวจแนวทางการบริจาคเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

พวงหรีดและสาเหตุของการสร้างที่แสนซึ้ง

วัดในกรุงเทพฯ ที่นิยมเป็นสถานที่จัดงานณาปนกิจ