TOP
วัดที่นิยมจัดงานฯ-วัดธาตุทอง
08/03/2022

อุทิศบุญ ร้านพวงหรีดกระดาษออนไลน์ที่มีบริการจัดส่งฟรี ครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล มีพวงหรีดกระดาษสวยๆให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ที่มีการออกแบบสวยงามเหมือนดอกไม้จริง ในราคาที่คุ้มค่า การสั่งซื้อพวงหรีดกับเรานอกจากการนำไปไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์แล้ว รายได้ส่วนหนึ่งทางร้านจะนำไปบริจาคให้แก่องค์กรการกุศลต่อไปอีกด้วย การสั่งซื้อพวงหรีดกับเรา จึงเสมือนได้ทำบุญไปในตัวอีกช่องทางหนึ่ง 

นอกจากนี้ทางร้านยังเข้าใจลูกค้าเป็นอย่างดี เราจึงคำนึงถึงการบริการอย่างครบครัน ทั้งจัดส่งพวงหรีดถึงหน้าพิธี การออกใบกำกับภาษี และการออกใบอนุโมทนาสำหรับการลดหย่อนภาษี ฯลฯ 

ช่องทางการสั่งพวงหรีด

 0959455999 |   contact@uthitboon.com |   @uthitboon

วัดธาตุทอง

วัดธาตุทอง พระอารามหลวง ในอดีต อารามแห่งนี้เดิมมี ๒ วัด คือวัดหน้าพระธาตุ และวัดทองล่าง ต่อมาในปีพุทธศักราช ๒๔๘๐ รัฐบาลในสมัยนั้นต้องการที่ตำบลคลองเตย ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อสร้างท่าเรือกรุงเทพฯ วัดหน้าพระธาตุและวัดทองล่าง ซึ่งอยู่ภายในบริเวณนั้น จึงถูกเวนคืนที่ดิน โดยรัฐบาลชดใช้เงินให้เพื่อไปรวมกับวัดอื่น หรือไปสร้างวัดใหม่ขึ้น โดยทางคณะสงฆ์จึงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง มีพระเดชพระคุณพระมหารัชมังคลาจารย์ (เทศ นิเทสสกเถร) สมัยเมื่อยังดำรงสมณศักดิ์ที่พระรัชมงคลมุนี วัดสัมพันธวงศ์ เป็นประธานกรรมการและท่านเจ้าคุณพระพรหมมุนี (ผิน สุวจเถร) ครั้งยังเป็นพระเทพมุนี วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นผู้แนะนำเลือกสถานที่ดินที่สร้างวัด มีเนื้อที่ ๕๔ ไร่ ๓ งาน ๘๒ ตารางวา ราคาที่ดินไร่ละ ๕๐๐ บาท หรือวาละ ๕ สลึงสถานที่ตั้งอารามในปัจจุบัน โดยถือกรรมสิทธิ์เป็นที่วัดธาตุทอง เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๘๐

คณะกรรมการได้จัดการย้ายเสนาสนะถาวรวัตถุ"วัดหน้าพระธาตุและวัดทองล่าง" มาปลูกสร้างรวมกันที่ตำบลคลองบ้านกล้วย ณ สถานที่แห่งนี้ โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเป็นองค์อุปถัมภ์ และทรงนำมงคลนาม ทั้ง ๒ วัดนี้มารวมกันประทานนามใหม่ว่า "วัดธาตุทอง" ย้ายมาเมื่อปี พุทธศักราช ๒๔๘๑ ปี ๒๔๘๒ จึงเริ่มมีพระภิกษุสามเณรจำพรรษาเป็นคราวแรก ปี ๒๔๘๓ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาและได้เริ่มก่อสร้างปูชนียวัตถุ ถาวรวัตถุต่างๆตามลำดับเรื่อยมา

ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธุ์ ๒๕๕๐ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณารับวัดธาตุทองไว้ในพระอุปถัมภ์ และประทานตราสัญลักษณ์ใหม่ให้แก่วัด เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกวัดธาตุทอง เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ ในวันที่ ๒๙ พฤษาภาคม ๒๕๕๕ จวบจนปัจจุบัน

ที่ตั้ง ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ประเภท พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ[1]

นิกาย เถรวาท ธรรมยุติกนิกาย


การเดินทางไปยังวัดธาตุทอง

รถไฟใต้ดิน: สายสุขุมวิท SUKHUMVIT LINE

รถบัส: 133, 2, 40, 40 (ปอ.) (AC), 508 (ปอ.) (AC), 72


บทความอื่นๆที่น่าสนใจ
ทำไมต้องเป็นพวงหรีดอุทิศบุญ

สำรวจแนวทางการบริจาคเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

พวงหรีดและสาเหตุของการสร้างที่แสนซึ้ง

วัดในกรุงเทพฯ ที่นิยมเป็นสถานที่จัดงานณาปนกิจ