TOP
วัดที่นิยมจัดงานฯ-วัดโสมนัส
08/03/2022

อุทิศบุญ ร้านพวงหรีดกระดาษออนไลน์ที่มีบริการจัดส่งฟรี ครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล มีพวงหรีดกระดาษสวยๆให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ที่มีการออกแบบสวยงามเหมือนดอกไม้จริง ในราคาที่คุ้มค่า การสั่งซื้อพวงหรีดกับเรานอกจากการนำไปไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์แล้ว รายได้ส่วนหนึ่งทางร้านจะนำไปบริจาคให้แก่องค์กรการกุศลต่อไปอีกด้วย การสั่งซื้อพวงหรีดกับเรา จึงเสมือนได้ทำบุญไปในตัวอีกช่องทางหนึ่ง 

นอกจากนี้ทางร้านยังเข้าใจลูกค้าเป็นอย่างดี เราจึงคำนึงถึงการบริการอย่างครบครัน ทั้งจัดส่งพวงหรีดถึงหน้าพิธี การออกใบกำกับภาษี และการออกใบอนุโมทนาสำหรับการลดหย่อนภาษี ฯลฯ 

ช่องทางการสั่งพวงหรีด

 0959455999 |   contact@uthitboon.com |   @uthitboon

วัดโสมนัส

เริ่มก่อตั้งโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างพระราชอุทิศสมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี เมื่อปี พ.ศ. 2396 ทรงวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถวิสุงคามสีมาอุโบสถ เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2396 (จ.ศ. 1215) ครั้นสิ่งก่อสร้างสำเร็จลงบ้าง พอเป็นที่อาศัยจำพรรษาของภิกษุสามเณรได้ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงอาราธนาพระอริยมุนี (ทับ พุทฺธสิริ) จากวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร พร้อมด้วยพระสงฆ์ราว 40 รูปโดยขบวนแห่ทางเรือ เสด็จมาประทับที่กุฎี ภายหลังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนตำแหน่งพระอริยมุนีเป็นพระพรหมมุนี ในปี พ.ศ. 2415 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เลื่อนตำแหน่งพระพรหมมุนีเป็นพระพิมลธรรม ในปีเถาะ พ.ศ. 2422 และได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระพิมลธรรมเป็นสมเด็จพระวันรัต ต่อมาสมเด็จพระวันรัตได้ก่อสร้างสิ่งที่ยังไม่แล้วเสร็จให้เสร็จสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ท่านได้สร้างและเชิญพระสัมพุทธสิริมาจากวัดราชาธิวาสคราวยกวัด เพื่อมาเป็นพระประธานภายในพระอุโบสถ และพระสัมพุทธโสมนัสวัฒนาวดีนาถบพิตร (พระประธานในวิหาร) และพระอัครสาวก เป็นของหลวงเชิญมาจากพระบรมมหาราชวัง

ที่ตั้ง เลขที่ 646 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

ประเภท พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร

นิกาย ธรรมยุติกนิกาย

พระประธาน พระสัมพุทธโสมนัสวัฒนาวดีนาถบพิตร


การเดินทางไปยังวัดโสมนัส

รถไฟใต้ดิน: สายเฉลิมรัชมงคล MRT BLUE LINE

รถบัส: 171 (ปอ.) (AC),49, 49 (ปอ.) (AC), 503 (ปอ.) (AC)บทความอื่นๆที่น่าสนใจ
ทำไมต้องเป็นพวงหรีดอุทิศบุญ

สำรวจแนวทางการบริจาคเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

พวงหรีดและสาเหตุของการสร้างที่แสนซึ้ง

วัดในกรุงเทพฯ ที่นิยมเป็นสถานที่จัดงานณาปนกิจ