TOP
วัดที่นิยมจัดงานฯ-วัดเสมียนนารี
08/03/2022

อุทิศบุญ ร้านพวงหรีดกระดาษออนไลน์ที่มีบริการจัดส่งฟรี ครอบคลุมทั่วพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล มีพวงหรีดกระดาษสวยๆให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ที่มีการออกแบบสวยงามเหมือนดอกไม้จริง ในราคาที่คุ้มค่า การสั่งซื้อพวงหรีดกับเรานอกจากการนำไปไว้อาลัยแก่ผู้วายชนม์แล้ว รายได้ส่วนหนึ่งทางร้านจะนำไปบริจาคให้แก่องค์กรการกุศลต่อไปอีกด้วย การสั่งซื้อพวงหรีดกับเรา จึงเสมือนได้ทำบุญไปในตัวอีกช่องทางหนึ่ง 

นอกจากนี้ทางร้านยังเข้าใจลูกค้าเป็นอย่างดี เราจึงคำนึงถึงการบริการอย่างครบครัน ทั้งจัดส่งพวงหรีดถึงหน้าพิธี การออกใบกำกับภาษี และการออกใบอนุโมทนาสำหรับการลดหย่อนภาษี ฯลฯ 

ช่องทางการสั่งพวงหรีด

 0959455999 |   contact@uthitboon.com |   @uthitboon

วัดเสมียนนารี

วัดเสมียนนารีตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2400 ในนาม วัดแคราย โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2420 ผู้ริเริ่มตั้งวัดมีนามว่า ท่านเสมียนขำ ซึ่งดำรงตำแหน่งเสมียนพระคลังข้างที่ ภายหลังตกทอดมายังธิดาของท่าน คือ คุณท้าวภัณฑสารนุรักษ์ (เพิ่มรัตนทัศนีย์) ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อ พ.ศ. 2522 วัดได้รับนามว่า "วัดเสมียนนารี" เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ท่านทั้งสองที่ได้สร้างและทำนุบำรุงวัดนี้มาตลอดอายุขัย ต่อมาใน พ.ศ. 2555 สมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ยกฐานะวัดเสมียนนารีจากวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ต่อมาในวาระที่ 2 มีพิธีสมโภชการยกวัดราษฎร์ขึ้นเป็นพระอารามหลวง

ที่ตั้ง ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ประเภท พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ

นิกาย มหานิกาย


การเดินทางไปยังวัดเสมียนนารี

รถไฟใต้ดิน: สายสีแดง RED LINE

รถบัส: 134, 187 (ปอ.) (AC), 29,52, 69 (ปอ.) (AC)


บทความอื่นๆที่น่าสนใจ
ทำไมต้องเป็นพวงหรีดอุทิศบุญ

สำรวจแนวทางการบริจาคเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

พวงหรีดและสาเหตุของการสร้างที่แสนซึ้ง

วัดในกรุงเทพฯ ที่นิยมเป็นสถานที่จัดงานณาปนกิจ